SØKNAD OM FORVALTNINGSKONTRAKT MED TONO SOM OPPHAVER
Felt merket * må fylles ut
Opphaver
Søker som:*
Fornavn: *
Etternavn: *
Adresse: *
Postnummer: *
Poststed:
Land:
Telefon:
  Mobil:
E-postadresse: *
Bankkontonr: *
Fødselsnummer: *
Statsborgerskap: *
MusikkverkFølgende musikkverk som jeg er opphaver til, har blitt fremført
offentlig og/eller er innspilt:
(før opp kun ett verk)
Tittel: *
Offentlig fremføring
Dato: *
Spillested/lokale: *
Sted/by *
og/eller
Innspilling
Tittel på utgivelse: *
Plateselskap: *